Partij voor de Dieren

Netherlands

  • 1 projected seats in EP2019